Wahlgren & Hansson Reklambyrå Malmö
Reklambyrå jobb
Startsida - > Print - > Kampanjer

Print/kampanjer

Framgångsrika kampanjer måste vara väl förberedda, genomtänkta och fokuserar på detaljer och utförandet. Planering av en marknadsföringskampanj börjar med att bestämma sin position på marknaden och slutar med de små sakerna som t ex ordalydelsen i en annons.

En reklamkampanj består i allmänhet av tre förväntade resultat:

1: Ditt reklambudskap ska nå din tilltänkta målgrupp.
2: Ditt meddelande ska förstås och tolkas så som det var tänkt.
3: Ditt meddelande ska stimulera mottagaren och leda till önskad handling.

Frågan är hur man når dessa resultat i sin reklamkampanj? Processen är enkel, men det bör utföras strukturerat om det ska ge resultat. Vi hjälper dig att skapa säljande kampanjer.