Wahlgren & Hansson Reklambyrå Malmö
Reklambyrå jobb
Startsida - > Digitalt - > E-learning

digitalt/e-learning

Många större företag använder sig av e-learning som en viktig del av deras övergripande utbildningsinsatser. Mindre och medelstora företag har hittills varit avvaktande, många gånger beroende på att priset för teknik och utvecklingskostnad har varit för hög. Branscher utvecklas och verkligheten förändras vilket gjort elektronisk inlärning mer tillgänglig. Nu är det även uppnåeligt för företag med begränsade resurser och budgetar. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att komma igång med e-learning.