Wahlgren & Hansson Reklambyrå Malmö
Reklambyrå jobb
Startsida - > Bild och Form - > Illustrationer

Bild & form/Illustrationer

Allt går inte beskriva med välformulerade meningar. Och alla har inte möjlighet att snabbt och till fullo ta till sig komplicerade budskap. Det finns ett behov att överbrygga denna brist och en lösning kan vara att använda illustrationer. En illustration ger möjlighet att kommunicera känslor, attityder, atmosfär, förklara begrepp och återge det som kan vara svårt att förmedla med hjälp av ord. Med illustrationens hjälp förstärker, förenklar och lyfter vi upplevelsen.